You are here:   Home Articles Others Zanshin
Zanshin PDF Print E-mail
User Rating: / 58
PoorBest 
Zanshin - ideál absolútnej bdelosti. Zanshin je v japonských bojových umeniach - bujutsu, zásadným pojmom. Skúsený šermiar ho prejavuje ako zvlášť viditeľné rozpoloženie mysle obsiahnuté v kamae.  Cez zanshin, aj keď stojíme len proti jednému protivníkovi, je telo mysľou zaktivizované do tak vysokého stavu bdelosti, že v skutočnosti je schopné efektívne reagovať do všetkých smerov - happó zanshin - a odmietnuť akúkoľvek slabosť (suki) v celom okolitom priestore.

            Zanshin je vlastný rozhodne prevedenej dokonalej technike a vrcholí v dokonalej akcii a v konečnom výsledku. V tomto ohľade zanshin jednoznačne podporuje koncept „víťazstvo jedným sekom", ktorý je japonskému šermu charakteristický. Ak je potrebných viac ako jeden sek mečom proti jednému nepriateľovi, potom takáto akcia nie je pravým umením a bojovník zlyháva v optimalizácii zanshin. Každým ďalším sekom, ktorý potrebuje k eliminácii nepriateľa, dochádza k úmernému zvýšeniu vystavovania sa kritickej situácii,  ktorá tak znižuje jeho šancu prežiť.

 zanshin           V minulosti bol zanshin využívaný bojovníkmi nie len v boji, ale neustále. Aj počas takých jednoduchých situácií, ako bolo zahnutie za roh, sa bojovník snažil zostať uprostred cesty, aby tak mal väčšiu šancu odvrátiť neočakávaný útok. Keď napríklad vchádzal do miestnosti, vždy do dverí vložil najprv nohu a až potom, keď sa presvedčil, že nehrozí nebezpečenstvo, vošiel. Nikdy nevchádzal do miestnosti hlavou napred.

            V etike, ktorá sa v bojových umeniach stáročiami vyvinula, boli postupne zahrnuté určité formy správania sa voči partnerovi, ktoré jasne signalizovali vzťah, podriadenosť a dôveru, respektíve nedôveru pri stretnutí s iným bojovníkom. Len ten, kto celý čas zotrvával v zanshin, dokázal tieto ľahko prehliadnuteľné signály čítať a riadiť svoju ďalšiu činnosť podľa nich.

            Aby bojovník urobil zadosť etike a vzdal úctu nadriadenému, protivníkovi alebo komukoľvek, mohol to urobiť v podstate troma spôsobmi. V stoji - ricurei, v sede alebo, polosede - zarei, alebo len pridrepnutím, či pokľaknutím. Ak bojovník pokľakol na pravé koleno, dával tým najavo, že nemá agresívne úmysly, pretože z tejto pozície je pomerne obtiažne rýchlo tasiť meč, ktorý je na ľavej strane. Ak pokľakol na ľavé koleno do iai goshi, dával najavo svoju nedôveru voči osobe, s ktoru sa zdravil. Táto pozícia slúžila zároveň ako čestné varovanie, že jeho zanshin je pevný a neporušený. Vo všetkých prípadoch pozdravu si však bojovník dával pozor, aby jeho úklon bol len tak nízko, aby dokázal udržať so svojim okolím vizuálny kontakt - metsuke.

            Najvýstižnejšie by snáď bolo možné zanshin preložiť ako: „Bdelý, pozorný a ostražitý v prítomnosti".

 

Desing by Tito