You are here:   Home Articles Others Maai
Maai PDF Print E-mail
User Rating: / 54
PoorBest 
Maai - prekladá sa jednoducho, ako "interval". Je to výraz z japonských bojových umení, ktorý vyjadruje vzdialenosť medzi dvoma oponentami v boji.

V najširšom zmysle slova je to však komplexný koncept obsahujúci nie len vzdialenosť medzi dvoma oponentami, ale správne načasovanie skrátenia vzdialenosti, uhol a rytmus útoku. Je to vyslovene tá správna pozícia, z ktorej jeden z oponentov môže Maaizaútočiť na toho druhého, po vykonaní vyššie spomenutých súčastí útoku. Napríklad, maai (vzdialenosť od oponenta) rýchlejšieho bojovníka je o niečo väčšia, ako pomalšieho. Pre každého bojovníka je dôležité upravovať si maai (vzdialenosť od oponenta) ako prevenciu pred jeho útokom. V Iaido má maai viacero špecifických interpretácií. Ako termín vo fyzickom ponímaní sa týka meniacej sa vzdialenosti medzi dvoma oponentami. Ak je maai interpretované ako aktuálna vzdialenosť medzi dvoma oponentami, môžeme rozoznávať 3 typy:

1.    Tō-ma (Tōma) - dlhá vzdialenosť;

2.    Issoku ittō-no-maai (Itto-ma) - vzdialenosť: jeden krok - jeden meč, tiež nazývaná chūma -  stredná vzdialenosť;

3.    Chikama - krátka vzdialenosť.

Itto-ma je charakterizovaná, ako jeden krok na vykonanie útoku. Je to vzdialenosť približne 2 metre medzi oponentami. Z tejto vzdialenosti má každý výhodu urobiť jediný krok a zaútočiť na druhého oponenta. V normálne prebiehajúcom boji je mnoho techník, ktoré pre praktické použitie začínajú v tejto vzdialenosti. Chika-ma je kratšia vzdialenosť ako Itto-ma a To-ma je väčšia vzdialenosť. Pri To-ma je malá časová rezerva na reakciu, ktorou odpovieme na protivníkov útok. Ale pri Issoku itto-no-ma neexistuje žiadna časová rezerva, takže v tejto vzdialenosti zostáva pozornosť nanajvýš ostražitá a stála.

In terms of time, Maai pertains to the momentary lapses of awareness that are manifested in the opponent's mind. Extended further, it also embraces the concept of Kyo-jitsu (emptiness-fullness of Ki). These momentary lapses of mind, and Kyo-jitsu, we may call the 'kokoro-no-maai' (mental interval). The implication of kokoro-no-maai is that although the physical distance between opponents may be mutually advantageous, the mental interval possessed by individuals will determine who will have the decisive advantage.[4]

 

Desing by Tito