You are here:   Home Articles Ethics and Etiquette
Etika a etiketa
Dojo etiketa PDF Print E-mail
User Rating: / 55
PoorBest 

 

Príchod a odchod z dojo

Príchod do dojo pred začiatkom cvičenia.

 • do dojo prichádzame ustrojení a pripravení na cvičenie v kimone, hakama alebo inom cvičebnom úbore schválenom vedúcim cvičenia
 • do dojo si prinášame zbrane v obaloch, na mieste na tom určenom ich vyjmeme z obalu, obal uložíme tak, aby nezavadzal pri cvičení, ani pri prechádzaní ostatným cvičencom
 • po vstupe do dojo zachovávame pokoj a ticho.
 • do dojo vstupujeme nohou vzdialenejšou od shinza ( kamiza - miesto bohov ) -  shimo no ashi, výrazným krokom tak, aby za nami mohli vstúpiť ďalší cvičenci.
 • postavíme sa do musubi-dachi a urobíme rei smerom do dojo (smerom na Shomen)
 • prejdeme na miesto určené na odkladanie obalov z mečov, vyjmeme svoj meč z obalu, obal položíme na miesto ktoré je k tomu určené, meč položíme naň, odstúpime tak, aby aj ostatní cvičenci mali priestor na odloženie obalu
 • prejdeme pred vedúceho cvičenia ( spravidla sensei, alebo ním poverený starší žiak ), pozdravíme ho rei zo vzdialenosti cca 2m. Ak je zaneprázdnený nejakou činnosťou, ostaneme stáť v musubi-dachi tak, aby sme boli v jeho zornom uhle a čakáme, kým si nás všimne a obráti sa ku nám - čo je signálom na to, aby sme urobili rei.
 • potom prejdeme do voľného priestoru dojo a začneme sa samostatne rozcvičovať.

Príchod do dojo počas prebiehajúceho cvičenia.

 • do dojo prichádzame ustrojení a pripravení na cvičenie v kimone, hakama, alebo inom cvičebnom úbore schválenom vedúcim cvičenia
 • po vstupe do dojo zachovávame pokoj a ticho. Rozprávať je povolené len na vyzvanie vedúceho cvičenia
 • do dojo vstupujeme nohou vzdialenejšou od shinza ( kamiza - miesto bohov ) -  shimo no ashi, výrazným krokom tak, aby za nami mohli vstúpiť ďalší cvičenci. Dávame však pozor, aby sme v žiadnom prípade nevytvorili prekážku už prebiehajúcemu cvičeniu. V tomto prípade ostaneme stáť vo dverách dojo a čakáme na ďalšie pokyny od vedúceho cvičenia.
 • po vstupe do dojo sa postavíme do musubi-dachi a urobíme rei smerom do dojo (smerom na Shomen)
 • odstúpime bokom od vchodu do dojo, sadneme si do seiza a čakáme, kým si nás vedúci cvičenia všimne a nedá pokyn, aby sme vošli ďalej
 • po vyzvaní vedúcim cvičenia prejdeme k miestu na odkladanie obalov, vyberieme meč, odložíme obal a v pokoji čakáme na ďalšie inštrukcie.
 • striktne sa riadime príkazmi vedúceho cvičenia

Odchod z dojo

 • cvičenie Iaido sa ukončuje záverečným reiho. Súčasťou reiho je aj shinzani-rei. Po záverečnom rei v stoji si cvičenci upevnia sageo k saya, postupne, tak aby si navzájom nezavadzali, uložia meče do púzdra, pričom prednosť majú vyššie technické stupne.
 • cvičenci odchádzajú z dojo, pričom pred odchodom sa obrátia tvárou do dojo a v musubi-dachi spravia rei. Z dojo vystúpia nohou bližšou ku shinza - kami no ashi.
 • z dojo sa odchádza postupne, bez tlačenia sa pred vchodom, prednosť majú vyššie technické stupne
 • z dojo odchádza ako posledný vždy vedúci cvičenia, pričom osobne prekontroluje uzavretie okien, zhasnutie svetiel a vypnutie všetkých elektrospotrebičov.

 


 


Desing by Tito